Firemní filosofie

Firemní filosofie

 

Zde chceme dát nahlédnout do našeho vnímání světa a prezentovat naše principy a žebříček hodnot. Chováme se stejně ať jde o obchodního partnera, dodavatele, zákazníka nebo o našeho potenciálního kolegu. Jednoduše každý ví na čem je.

Ekonomika

Vyznáváme principy tržního hospodářství, pokládáme zdravou národní ekonomiku za dobro pro obyvatelstvo a hodnou o usilování.

Konkurence

To, že podnik vydělává peníze a je úspěšný a snaží se být lepší než konkurence, shledáváme zcela v pořádku a navíc v tom vidíme zábavu a zdravé sportovní soutěžení.

Rovnoprávnost

Ve firmě Normfest jsou zásadně ženy a muži hodnoceni při stejném výkonu stejně. Proč tomu tak není jinde, nechápeme.

Pracovní život

Myslíme si, že práce musí člověka bavit. A máme o tom přesnou představu. Spravedlivé hodnocení výkonu, uznání, dík, zasloužený odpočinek, ale i humor jsou kořením života.  Objektivní management, který denně praktikujeme, se v praxi skvěle osvědčuje. Upřímně se divíme, že to tak nepraktikují i ostatní firmy.

Politika

Demokracie je ze všech známých společenských formací jedinou, která skutečně funguje. Neznáme nic lepšího. Stranickou politiku nepěstujeme, jsme tolerantní, ale extrémistické politice říkáme důrazné ne.

Náboženství

Nehraje v naší firmě žádnou roli. Nebráníme nikomu v jeho vyznání, respektujeme že je to každého osobní věc a činí ho šťastným.

Kodex pravidel skupiny RECA

Zde najdete dokument CODE OF COMPLIANCE skupiny RECA, pod kterou společnost Normfest s.r.o. patří.

Pokud budete mít podezření na porušení těchto koncernových pravidel, můžete nás upozornit prostřednictvím mezinárodního systému zde.