Compliance

Soulad má nejvyšší prioritu

V Normfestu, který je součástí skupiny RECA, má dodržování Compliance nejvyšší prioritu společně s vysokými standardy kvality, proaktivní ochranou životního prostředí a udržitelnosti v managementu, v otázkách odpovědnosti zaměstnanců a ve všech provozních procesech.

Vedení společnosti Normfest.r.o. a jednatelé všech společností skupiny RECA se výslovně zavazují ke spravedlivé hospodářské soutěži a k ​​dodržování všech platných národních a mezinárodních zákonů, zejména s ohledem na korupci, úplatkářství a stanovování cen, které jsou přísně odmítány a v žádném případě netolerovány.

Normfest GmbH má řadu směrnic, ve kterých jsou jasně formulována odpovídající pravidla chování. Každý zaměstnanec je odpovídajícím způsobem informován a proškolen.

Účinná politika a ochranná opatření

Efektivní bezpečnostní směrnice, adekvátní bezpečnostní nastavení organizace a lidé, kteří tyto směrnice dodržují a používají, jsou klíčovými bezpečnostními faktory a měli by  podporovat úspěšný rozvoj společnosti Normfest s.r.o.!

Compliance der Reca Group

Kellner & Kunz AG
Boschstraße 37
4600 Wels
E-Mail: compliance@reca.co.at


Code of Compliance der RECA Group

Code of Compliance der RECA Group
Reporting
Hotline Speak up!