Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Váš zájem o naše internetové stránky nás velmi těší. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi
důležitá. Níže uvádíme podrobné informace o zacházení s Vašimi údaji.
Uložení přístupových údajů do protokolových souborů
Můžete navštívit naše stránky a neuvádět přitom žádné údaje o Vaší osobě. Ukládáme pouze
přístupové údaje v takzvaných protokolových souborech jako např. název vyžádaného souboru, datum
a čas zobrazení, přenesené množství dat a poskytovatel, který si soubor vyžádal. Tyto údaje se
vyhodnocují výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení naší nabídky,
Vaši totožnost z nich nelze dovodit.
Používání cookies
Abychom zatraktivnili návštěvu našich stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na
různých stránkách takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se uloží na Vaše koncové
zařízení. Některé námi používané cookies se po ukončení relace prohlížeče, tedy po jeho zavření, opět
smažou (takzvané dočasné soubory cookie). Jiné cookies zůstanou na Vašem koncovém zařízení a
umožní nám, abychom při příští návštěvě poznali Váš prohlížeč (trvalé soubory cookies). Váš prohlížeč
můžete nastavit tak, abyste o používání cookies byli informování a mohli v jednotlivých případech sami
rozhodnout o jejich povolení nebo je pro určité případy či obecně zakázat. V případě zakázání cookies
může dojít k omezení funkčnosti našich internetových stránek.
Používání sociálních pluginů
Na našich internetových stránkách se používají sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě Facebook
provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").
Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „sociální plugin Facebooku“. Přehled pluginů
Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Když otevřete některou z našich internetových stránek využívajících tento plugin, vytvoří Váš prohlížeč
přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu Facebook předá přímo Vašemu prohlížeči a
integruje do stránky. Touto integrací Facebook získá informaci, že Váš prohlížeč otevřel předmětnou
stránku naší internetové prezentace, a to i když Facebookový profil nemáte nebo nejste právě
přihlášeni. Váš prohlížeč tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) zašle přímo na server Facebooku v USA,
kde bude uložena. Pokud jste na Facebook přihlášeni, dokáže Facebook návštěvu našich internetových
stránek bezprostředně přiřadit k Vašemu facebookovému profilu. V případě interakce s pluginy,
například pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo napíšete komentář, se tato informace rovněž
zašle přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace se dále zveřejní na Vašem facebookovém
profilu a budou zobrazeny Vašim facebookovým přátelům. Informace o účelu a rozsahu
shromažďování údajů a jejich dalším zpracování ze strany Facebooku a Vašich právech a možnostech
nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách o ochraně osobních údajů Facebooku na
adrese http://www.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby Facebook bezprostředně přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím naší
internetové prezentace k Vašemu Facebookovému profilu, musíte se před návštěvou našich
internetových stránek z Facebooku odhlásit. Stahování facebookových pluginů můžete rovněž zabránit
využitím doplňků Vašeho prohlížeče, např. nástroje "Facebook Blocker"
(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Na našich internetových stránkách se používají sociální pluginy („pluginy“) mikrobloggingové služby
Twitter, provozované společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
("Twitter"). Pluginy jsou označeny logem Twitteru, například ve formě modrého „Twitter ptáka“.
Přehled pluginů Twitteru a jejich vzhled naleznete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons
Když otevřete některou z našich internetových stránek využívajících tento plugin, vytvoří Váš prohlížeč
přímé spojení se servery Twitteru. Obsah pluginu Twitter předá přímo Vašemu prohlížeči a integruje
do stránky. Touto integrací Twitter získá informaci, že Váš prohlížeč otevřel předmětnou stránku naší
internetové prezentace, a to i když twitterový účet nemáte nebo nejste právě přihlášeni. Váš prohlížeč
zašle tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) přímo na server Twitteru v USA, kde bude uložena. Pokud
jste na Twitter přihlášeni, dokáže Twitter návštěvu našich internetových stránek bezprostředně přiřadit
k Vašemu twitterovému účtu. V případě interakce s pluginy, například pokud kliknete na tlačítko
„Twitter“, se tato informace rovněž zašle přímo na server Twitteru a tam se uloží. Informace se kromě
toho zveřejní na Vašem twitterovém účtu a budou zobrazeny Vašim kontaktům. Informace o účelu a
rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování ze strany Twitteru a Vašich právech a
možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Twitteru na
adrese https://twitter.com/privacy.
Pokud si nepřejete, aby Twitter bezprostředně přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím naší
internetové prezentace k Vašemu twitterovému účtu, musíte se před návštěvou našich internetových
stránek z Twitteru odhlásit. Stahování twitterových pluginů můžete rovněž zabránit využitím doplňků
Vašeho prohlížeče, např. blokovacího nástroje "NoScript" (http://noscript.net/).
Nástroj webové analytiky
Tyto internetové stránky využívají nástroj webové analytiky Google Analytics od společnosti Google
Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na Váš počítač
a umožňují analýzu Vašeho užívání našich internetových stránek. Informace, které cookies vytvoří o
Vašem užívání těchto internetových stránek, se zpravidla posílají na server Googlu v USA, kde se uloží.
V případě, že pro tyto internetové stránky aktivujete anonymizaci IP adresy, Google Vaši IP adresu
předtím v rámci členských států Evropské unie a dalších států Dohody o Evropském hospodářském
prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese celá IP adresa,
která se tam poté zkrátí. V pověření provozovatele těchto internetových stránek společnost Google
tyto informace použije pro vyhodnocení Vašeho užívání předmětných internetových stránek, pro
vytvoření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb pro
provozovatele internetových stránek v souvislosti s užíváním internetových stránek a internetu. IP
adresa zaslaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji
Googlu. Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; pro
tento případ však upozorňujeme, že případně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto
internetových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit předávání údajů, které soubory
cookies vytvoří ve vztahu k Vašemu užívání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy), společnosti
Google a zpracování těchto údajů ze strany Googlu tím, že si stáhnete a nainstalujete prohlížečový
plugin, který je k dispozici na stránce http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně
k prohlížečovému pluginu nebo v rámci prohlížeče na mobilních zařízeních prosím klikněte na
následující link, kterým přejdete na režim opt-out cookie, který do budoucna zabrání, aby Google
Analyticsshromažďoval údaje na těchto internetových stránkách (tento opt-out cookies funguje pouze
v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu; pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte na
odkaz znovu kliknout): deaktivovat Google Analytics. Upozorňujeme na to, že tyto internetové stránky
používají Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()" a že IP adresy smí být dále zpracovány pouze
ve zkrácené verzi, tak aby je nebylo možné přiřadit ke konkrétní osobě.
Na těchto internetových stránkách se shromažďují a ukládají údaje pro marketingové a optimalizační
účely pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com). Z těchto údajů lze vytvořit
pseudonymizované uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být využívány soubory cookies. Jedná
se o malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče
návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje
shromážděné pomocí technologií společnosti etracker se bez příslušného souhlasu subjektů údajů
nepoužívají k identifikaci osoby návštěvníky těchto internetových stránek a nepropojují se s osobními
údaji nositele pseudonymu. Se shromažďováním a ukládáním údajů lze kdykoli vyslovit nesouhlas
s účinky do budoucna. Pro vyslovení nesouhlasu se shromažďováním a ukládáním Vašich
návštěvnických údajů do budoucna si na dále uvedeném odkazu můžete nainstalovat opt-out cookie
od společnosti etracker, díky kterému etracker do budoucna nebude shromažďovat a ukládat žádné
návštěvnické údaje Vašeho prohlížeče: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb. Opt-out cookie se
jmenuje "cntcookie" a je vytvořen společností "etracker". Pokud si přejete zachovat svůj nesouhlas
v platnosti, tento soubor opt-out cookie nemažte. Na následující internetové adrese obdržíte další
informace o zásadách ochrany údajů společnosti etracker:
http://www.etracker.com/de/datenschutz.html
Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání nástroje Google Adsense
Tyto internetové stránky používají nástroj Google AdSense, což je služba pro zobrazení reklam
společnosti Google Inc. (“Google”). Google AdSense používá tzv. cookies, textové soubory, které se
ukládají na Váš a umožňují analýzu Vašeho užívání našich internetových stránek. Google AdSense
rovněž používá tzv. webové majáky (neviditelné obrázky). Díky těmto webovým majákům lze
vyhodnotit informace jako např. pohyb návštěvníků na stránkách. Informace o užívání těchto
internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) získané pomocí cookies a webových majáků a zasílání
reklamních formátů jsou převáděny do USA, kde se ukládají. Tyto informace Google může předávat
svým smluvním partnerům. Google však nepropojuje Vaši IP adresu s Vašimi jinými uloženými údaji.
Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; pro tento případ však
upozorňujeme, že případně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto internetových stránek
v plném rozsahu. Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že
společnost Google může zpracovat údaje shromážděné o Vaší osobě výše uvedeným způsobem a
k výše uvedenému účelu.
Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání Google +1
Shromažďování a poskytování informací:
Pomocí tlačítka Google +1 můžete publikovat informace po celém světě. Prostřednictvím tlačítka
Google +1 obdržíte Vy osobně i jiní uživatelé personalizované obsahy společnosti Google a našich
partnerů. Google ukládá jak informace, že jste určitému obsahu udělili +1, tak také informaci o stránce,
na kterou jste se při kliknutí na +1 dívali. Vaše 1+ mohou být jako tipy společně s Vaším profilovým
jménem a fotografií zobrazeny ve službách společnosti Google, jako např. ve výsledcích hledání nebo
Vašem profilu na Googlu, nebo na jiných místech na internetových stránkách a internetových
reklamách.
Google shromažďuje informace o Vašich +1 aktivitách za účelem zlepšení služeb Google pro Vás i
ostatní uživatele. Abyste mohli používat tlačítko Google +1, potřebujete mít veřejný profil na Google,
viditelný po celém světě, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro daný profil. Toto jméno se
používá ve všech službách společnosti Google. V některých případech může být tímto jménem
nahrazeno i jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahů pomocí Vašeho účtu na Googlu. Identita
Vašeho profilu na Googlu může být zobrazena uživatelům, kteří znají Vaši emailovou adresu nebo
disponují jinými údaji, kterými je Vás možné identifikovat.
Použití shromážděných informací:
Vedle výše uvedených účelů použití jsou Vámi poskytnuté informace používány v souladu s platnými
zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Google může publikovat případné shrnující
statistiky o +1 aktivitách uživatelů příp. je předávat uživatelům a partnerům jako jsou např.
publikovatelné, inzerenti nebo spřízněné stránky.
Google AdWords
Tyto internetové stránky mohou případně využívat nástroj Google AdWords, online reklamní program
společnosti Google. Google AdWords používá cookies pro analýzu používání těchto internetových
stránek. Pokud se na naše stránky dostanete přes reklamu na Google, dojde k odeslánísouboru cookie.
Tyto soubory cookies vyprší po 30 dnech a neslouží k identifikaci osoby. Pokud navštívíte určité stránky
společnost Normfest a soubory cookies ještě nevypršely, může naše společnost a společnost Google
rozpoznat, že jste kliknuli na reklamu a byli přesměrováni na danou stránku. Ukládání cookies můžete
zakázat příslušným nastavením Vašeho prohlížeče (viz 5 webová analytika). Každý zákazník Google
AdWords obdrží jiný soubor cookies. Cookies tak nemohou být sledovány prostřednictvím
internetových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí tzv. konverzní cookies slouží
k vytváření konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro měření konverzí. -
Zákazníci AdWords se tak dozví celkový počet návštěvníků, kteří kliknuli na jejich reklamu a byly
přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverze. Neobdrží však žádné informace,
pomocí kterých by bylo možné identifikovat osobu uživatele. Uživatelé internetu, kteří se měření
nechtějí účastnit, mohou tento cookies společnosti Google pro měření konverze deaktivovat přes
nastavení používaného internetového prohlížeče. Tito uživatelé internetu nejsou do statistiky měření
konverzí zahrnuti.
Použití systému živé podpory
Na těchto stránkách se shromažďují a ukládají údaje anonymizované pomocí technologií společnosti
LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 22, 78224 Singen (www.livezilla.net/home/en/) za účelem analýzy
webu a provozování živého chatového systému pro zodpovězení dotazů v rámci živé podpory. Z těchto
anonymizovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily s pseudonymem. K tomuto účelu
mohou být využívány soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají lokálně
do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání
internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií společnosti LiveZilla se bez
příslušného souhlasu subjektů údajů nepoužívají k identifikaci osoby návštěvníka těchto internetových
stránek a nepropojují se s osobními údaji nositele pseudonymu. Abyste zamezili ukládání cookies od
společnosti LiveZilla, můžete ve Vašem internetovém prohlížeči zakázat budoucí ukládání cookies do
Vašeho počítače, případně provést smazání již uložených cookies. Vypnutí veškerých cookies však
může vést k nedostupnosti některých funkcí našich internetových stránek. Se shromažďováním a
ukládáním údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli
vyjádřit svůj nesouhlas s účinky do budoucna. Stačí, když nám zašlete Váš nesouhlas formou emailu na
emailovou adresu uvedenou v tiráži. Nevyžaduje se žádná konkrétní forma nesouhlasu.
Šifrovaný přenos údajů
Vaše osobní údaje se v rámci objednacího procesu přenáší přes internet pomocí šifrovacího protokolu
SSL (Secure-Socket-Layer). Údaje o kreditních kartách se neukládají, ale jsou shromažděny a
zpracovány přímo naším poskytovatelem platebních služeb. Naše internetové stránky a jiné systémy
zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, změnám a
rozšiřování Vašich osobních údajů třetími osobami.
Zdroje: Facebook disclaimer z eRecht24, Prohlášení o ochraně údajů pro Google Analytics, Prohlášení
o ochraně údajů pro Google Adsense, Prohlášení o ochraně údajů pro Google +1 , Podmínky Twitteru
Informace pro subjekt údajů podle článku 13 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
Na základě požadavku Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo účinnosti
25. května 2018, je naše společnost Normfest, s.r.o., Pekařská 12, 155 00 , Praha 5, jako dceřiná
společnost Normfest GmbH, Siemensstraße 23, 42551 Velbert, povinna Vás v souladu s článkem 13
GDPR podrobně informovat o zpracování Vašich osobních údajů na našich internetových stránkách
(dále nazývány jen jako „údaje“).
Tomuto požadavku rádi vyhovíme.
V případě dotazů k ochraně osobních údajů či Vašich práv a nároků ve vztahu k osobním údajům se
prosím obraťte na našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů (Ulrike Schröder, LL.B.,
Lead Auditor (ISO/IEC 27001), IT Compliance, Drillberg 6, 97980 Bad Mergentheim,
Ulrike.Schroeder@wuerth-it.com).
Níže uvádíme přehled o tom, které údaje a za jakým účelem zpracováváme a jaká máte práva.
Účel zpracování
Údaje, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím našich internetových stránek, používáme
pro následující účely:
 v souladu s článkem 6 odst. 1 a) GDPR na základě Vámi dobrovolně vyplněného kontaktního
formuláře
o ke kontaktování Vaší osoby
o k zodpovězení konkrétních dotazů
 v souladu s článkem 6 odst. 1 a) GDPR na základě Vámi dobrovolně vyplněné žádosti o zasílání
newsletter
o zasílání newsletteru
 v souladu s článkem 6 odst. 1 b) GDPR pro splnění smlouvy a v souladu s článkem 6 odst. 1 f)
GDPR pro účely oprávněných zájmů
o k vyzvednutí vratných lahví od chladicích prostředků
o k likvidaci odpadu z balení
o ke zřízení rozhraní pro systém zbožového hospodářství
o pro vyřízení objednávek (včetně případného prověření bonity) a dodávek zboží
o pro evidování nového zákazníka
Kategorie případně zpracovaných údajů
 jméno a příjmení
 datum narození
 emailová adresa, kontaktní údaje
 název společnosti a zákonní zástupci
 činnost
 volný text zprávy
 DIČ
 dodací / fakturační adresa
Kategorie příjemců
 dodavatelé v rámci přímých dodávek
 poskytovatelé zásilkových služeb
 provozovatelé informačních databází v rámci dotazů na bonitu
 k přenosu údajů mimo Evropský hospodářský prostor nedochází.

Délka zpracování
Vaše údaje potřebujeme pouze tak dlouho, dokud je to potřebné pro splnění výše uvedených účelů.
Vaše práva jakožto subjektu údajů
Podle GDPR máte právo na
 informaci o tom, které Vaše údaje zpracováváme
 opravu údajů, pokud jsou prokazatelně nesprávné
 smazání údajů (pokud to není v rozporu se zákonnými lhůtami pro jejich uchování)
 omezení zpracování (možné pouze ukládání)
 námitku proti zpracování
 přenositelnost údajů
 odvolání případně uděleného souhlasu s budoucími účinky