Likvidace starých baterií

Poznámka k likvidaci použitých baterií Následující poznámka je určena pro ty, kteří mají baterie nebo produkty s vestavěnými bateriemi.

Používejte baterie a již je neprodávejte ve formě, která jim byla doručena (koncovému uživateli):

  1. Bezplatné vrácení použitých baterií Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Jste odpovědní za vrácení použitých baterií Povinná ze zákona zajistit řádnou likvidaci. Můžeš Použité baterie odevzdejte na komunálním sběrném místě nebo v místní prodejně. I my jsme takoví Distributoři baterií jsou povinni odebírat použité baterie, k čemuž se zavazujeme my Povinnost zpětného odběru se omezuje na použité baterie typu, který považujeme za nové baterie v naší společnosti Vést nebo spravovat sortiment. Můžete tedy použít staré baterie výše uvedeného typu zašlete nám jej zpět s dostatečným poštovným nebo jej zašlete přímo do našeho skladu na adrese na následující adresu zdarma: Normfest s.r.o., Pekařská 12, 155 00 Praha 5 
  2. 2. Význam symbolů baterií Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice (viz níže). Tento Symbol znamená, že baterie nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Pro baterie, které obsahují více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti, více než 0,002 hmotnostních procent kadmia nebo více Obsahuje více než 0,004 procenta hmotnosti olova, chemikálie se nachází pod symbolem popelnice Název použité znečišťující látky - "Cd" znamená kadmium, "Pb" znamená Olovo a "Hg" pro rtuť."
  3. 3. Startovací baterie Při prodeji startovacích baterií platí tyto zvláštnosti: Prodávající je v souladu s § 10 BattG zavazuje koncové uživatele k zaplacení zálohy ve výši 7,50 EUR včetně Daň z obratu musí být vybrána, pokud koncový uživatel v době nákupu nové startovací baterie Prodejce nevrací použitou startovací baterii. Zákazník ji obdrží při nákupu Poukázka na zálohu startovací baterie. Při vrácení staré startovací baterie do sběrného místa zřízeného veřejnou organizací pro likvidaci odpadu musí zákazník poskytnout razítko a podpis pro potvrzení likvidace. Zákazník má pak možnost toto potvrzení s uvedením jeho zákaznického čísla k vrácení zálohy prodávajícímu poslat zpět. Případně může zákazník přinést svou starou startovací baterii spolu s Zálohový list můžete také předat přímo prodejci, aby vám zálohu vrátil. (V důsledku Podle nařízení o nebezpečném zboží není přeprava staré baterie prodejci povolena.)