Firemní filosofie

Firemní filosofie

Zde chceme dát nahlédnout do našeho vnímání světa a prezentovat naše principy a žebříček hodnot. Chováme se stejně ať jde o obchodního partnera, dodavatele, zákazníka nebo o našeho potenciálního kolegu. Jednoduše každý ví na čem je.

Ekonomika

Vyznáváme principy tržního hospodářství, pokládáme zdravou národní ekonomiku za dobro pro obyvatelstvo a hodnou o usilování.

Konkurence

To, že podnik vydělává peníze a je úspěšný a snaží se být lepší než konkurence, shledáváme zcela v pořádku a navíc v tom vidíme zábavu a zdravé sportovní soutěžení.

Rovnoprávnost

Ve firmě Normfest jsou zásadně ženy a muži hodnoceni při stejném výkonu stejně. Proč tomu tak není jinde, nechápeme.

Pracovní život

Myslíme si, že práce musí člověka bavit. A máme o tom přesnou představu. Spravedlivé hodnocení výkonu Uznání, dík a i zasloužený odpočinek Humor je kořením života Objektivní management Když denně zažíváme, jak se to v praxi skvěle osvědčuje, upřímně se divíme, že to tak nepraktikují i ostatní firmy.

Politika

Demokracie je ze všech známých společenských formací jedinou, která funguje nejlépe. Neznáme nic lepšího. Stranickou politiku nepěstujeme, jsme tolerantní, ale extrémistické politice říkáme důrazné ne.

Náboženství

Nehraje v naší firmě žádnou roli. Nebráníme nikomu v jeho vyznání, respektujeme, že je to každého jeho osobní věc a činí ho šťastným.

Kodex pravidel skupiny RECA

Zde najdete dokument CODE OF COMPLIANCE skupiny RECA.